deti2

VALEČÁNEK

V rámci projektu jsme připravili a od 10.7.2020 provozujeme službu péče o dítě v dětské skupině. Naše dětská skupina se jmenuje VALEČÁNEK.

Služba hlídání a péče o dítě představuje pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Naše DS je zaměřena na děti, které ještě nemohou navštěvovat MŠ, tzn. před jejich umístěním do místní MŠ a děti, které do MŠ nechodí (z různých důvodů). Do zařízení budou docházet děti rodičů, kterým služba pomůže s jejich uplatněním na trhu práce (tj. při dřívějším návratu do pracovního procesu z rodičovské dovolené nebo těm rodičům, kteří využijí službu ke zvýšení kvalifikace pro snazší nalezení pracovního uplatnění, rodičům, kteří jsou zaměstnaní nebo vykonávají činnost jako OSVČ).

Služba je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, nejedná se tedy o klasické vzdělávání, nicméně v takhle malém kolektivu připravíme děti do školy stejně dobře jako klasická mateřinka.

Dětská skupina umožňuje rodičům lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, dětem poskytuje péči v menší skupině a může tak vycházet vstříc individuálním potřebám dětí a usnadnit tak jejich adaptaci v kolektivním zařízení.

DS je provozována v Komunitním centru ROHÁČEK, Široká 35, Valeč, kde je k dispozici společenská/denní místnost - velká herna a odpočinková místnost, kuchyňka a sociální zařízení.

Pro pobyt dětí venku využíváme přilehlé komunitní zahrady (letní sousedská zahrada), při procházkách hřiště u zámku, zámecký park a blízké okolí městské památkové zóny. V létě jsme mohli využívat i sousedící školní zahradu, kterou jsme měli zapůjčenou od MŠ a ZŠ Valeč.

V současné době (10/2020) další spolupráce se školou/školkou neprobíhá, paní ředitelka nás chápe jako konkurenci, což nás mrzí a budeme pracovat na zlepšení vzájemných vztahů, protože my se za konkurenci nepovažujeme. Mohli bychom vhodně kooperovat a připravovat nejmladší děti na vstup do MŠ a to velmi pozvolna, tak, aby si zvykly na dětský kolektiv a zvládly snadněji odloučení od rodičů.

Prostory jsou bezbariérové (výtah do 1.patra).

Kapacita DS je max. 6 míst a je určena široké veřejnosti.

Projekt dětské skupiny je podporován z ESF do 30.6.2022 a k tomuto datu bude provoz dětské skupiny ukončen.

Plakát k projektu

 

Budujeme

V současné době probíhají přípravy na zahájení řízení pro ustanovení dětské skupiny.

Více..