deti2

Členství

 

Kdo se může stát členem klubu

Členem/členkou spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho/jejím přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Prvními členy/členkami spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Členem/členkou spolku se stanete, pokud přistoupíte k našim stanovám.

 

Chci se stát členem/členkou