deti2

VALEČÁNEK

Dětská skupina VALEČÁNEK je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015190.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílová skupina: rodiče s malými dětmi 

Doba realizace: 1.1.2020 - 30.6.2022

Partner projektu: Obec Valeč

Harmonogram

1.1.2020 - 30.6.2020 vybudování dětské skupiny - tato část byla ukončena

1.7.2020 - 30.6.2022 provoz dětské skupiny - ukončeno k 30.6.2022

Kapacita dětské skupiny: 6 dětí

 

Projekt dětské skupiny bude ukončen s koncem projektu tj. k datu 30.6.2022.

Děkujeme všem za podporu a spolupráci.